Projelerimiz

Standard Enerji Üretim A.Ş.

Bir VERUSA Holding iştirakidir.

Adana Tufanbeyli Boksit Projesi

2015-2018

Adana İli Tufanbeyli ilçesinden bulunan IV. Grup Maden Detay Arama Ruhsatı sınırlarında MTA’nın yapmış olduğu çalışmalar genişletilerek, sahanın ÇED Gerekli Değildir belgesi de alınarak, detaylı maden arama faaliyetleri yürütülmüş ve 16 adet lokasyonda karotlu sondajlar yapılmıştır. Bu sondajlardan elde edilen bilgilere göre sahada ekonomik rezerv tespit edilmiş olup sahanın İşletme Projesi MİGEM’e sunularak IV. Grup Maden İşletme Ruhsatı talep edilmiştir. Sahanın 2018 yılı içinde işletmeye geçirilmesi ve yıllık 200.000 ton cevher üretilmesi planlanmaktadır.

Sivas Divriği Demir Projesi

2015-2018

Sivas İli Divriği ilçesinde bulunan IV. Grup Maden Genel Arama Ruhsatı sınırlarında manyetik etüt çalışmaları yapılmıştır. Bulunduğu yer itibariyle yüksek bir potansiyele sahip olan sahamızda, elde edilen bilgilere göre, detaylı manyetik ve sondaj çalışmaları 2018 yılında tamamlanacaktır.
Siirt Baykan Krom Projesi

2015-2018

Siirt ili Baykan ilçesinde bulunan IV. Grup Maden Genel Arama Ruhsatı sınırlarında jeolojik ön-incelemeler tamamlanmıştır. 2018 yılın içinde sahada detay jeolojik incelemeler ve sondajların yapılması planlanmıştır.